Liikluskoolitus


Küsimus: Mida loetakse B-kategooria algtaseme koolituse lõpukuupäevaks?25.01.2013

Autokooli B-kategooria eksamid sain tehtud 27. juunil 2011, ARK-is anti mulle juhtimisõigus 15.11.2011. Lõppastme koolituse läbimiseks autokoolide kodulehti uurides leidsin, et need, kes on lõpetanud B-kategooria algtaseme koolituse pärast 01.10.2011 peavad enne lõppastme koolitusele tulemist läbima pimeda aja koolituse. Siit ka minu küsimus: kas algtaseme koolituse lõpu kuupäev on autokooli kursuse lõpetamise või ARK-is juhtimisõiguse saamise kuupäev?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kas pimedasõidu lisakursus on vaja läbida enne lõppastme koolitusele minekut või mitte, sõltub mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse väljaandmise kuupäevast. Pimedasõidu lisakursuse peavad läbima enne lõppastme koolitusele minekut kõik, kelle koolitunnistus on väljastatud 01.10.2011 või hiljem, kui tunnistusel puudub märge pimedasõidu kursuse läbimise kohta.