Liikluskoolitus


Küsimus: Kas lõppastmekoolitusele minnes peab tervisetõend kehtima?31.01.2013

Kas minnes lõppastmekoolitusele peab tervisetõend kehtima?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Lõppastme koolituse käigus tuleb läbida mitu tundi õppesõitu ehk juhtida sõidukit. Õppesõidu läbiviimise üheks tingimuseks on, et õpilasel peab olema kehtiv tervisetõend. Seega kui järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev on möödas, tuleb perearstilt või arstlikult komisjonilt taotleda uus tervisetõend juba enne lõppastme koolitusele minekut.