Liikluskoolitus


Küsimus: Kas õppesõidukaardi alusel sõitu õpetav sõiduõpetaja võib olla sõidu ajal alkoholi tarbinud?01.02.2013

Ma olen autokooli õpilane ja mu sõbral on õppesõidukaart, millega on tal õigus mind sõitma õpetada. Kas tema siis võib olla alkoholi tarbinud, kui mina sõidan aga ei oma veel juhtimisõigust?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsimuse alusel tundub nagu selle esitaja ei õpikski autokoolis. Harilikult õpitakse juba esimeses teooriatunnis mõisteid ja saadakse teada, kes on juht. Vastavalt liiklusseaduse mõistele: 19) juht on isik, kes juhib sõidukit või maastikusõidukit, juhib või ajab teel loomi. Õppesõidu või sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukijuhi õpetajat või -juhendajat. Seega kehtivad sõiduõppija kõrval istuvale juhendajale kõik samad nõuded, mis mootorsõiduki juhile.

Loodan, et küsimuse esitaja mõtles ikkagi juhendajat, kellel on vastav tunnistus, sest kui sõbral on "õppesõidukaart", siis minu arusaamise järgi oleks ka ta ise alles autokoolis õppija.