Liikluskoolitus


Küsimus: Kas võin teha õppesõitu, kui isal on mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse, mina olen 15,5-aastane ja käin autokoolis?04.02.2013

Kas võin teha õppesõitu, kui isa saab mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse, mina olen 15,5-aastane ja käin autokoolis?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alustame sellest, et õppesõitu tohib teha ikkagi sõiduõpetaja. Selleks sobiva pereliikmega saab koos läbida täiendavat sõidupraktikat, mida õpingukaardile ei märgita. Selleks, et isaga läbida sõidupraktikat, peab tal olema Maanteeametis väljastatud juhendaja tunnistus. Praktika läbijal peab olema kaasas autokooli õpingukaart, millel on märge "Lubatud õppesõidule teeliikluses" ja isikut tõendav dokument. Lisaks peab sõidukil ees ja taga olema nähtaval kohal õppesõiduki tunnusmärk.

Sõidupraktika läbimisega soovitan sellega alustada siis, kui õpilasel on juba teatud oskused, kuna tavasõidukis puuduvad lisapedaalid, mis võimaldavad juhendajal otseselt sõiduki juhtimisse sekkuda.