Liikluskoolitus


Küsimus: Taksojuhi ametikoolitus19.04.2011

Kui ministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba, B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õpetamiseks, on käskkirjaga kehtetuks tunnistatud, kas siis autokoolil on ka taksojuhtide koolitusluba lõppenud?
Kui autokoolil luba puudus ning mina sain sealt taksojuhtide ametikoolituse tunnistuse (seda koolitusluba ei olnud tühistatud), kas siis ARK-il on õigus keelduda mulle vastava tunnistuse väljastamisest?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Koolituse läbiviimiseks on kindel kord, millest koolitaja peab juhinduma. Minu andmetel ei väljasta koolitajad juba mitu aastat ametikoolituse tunnistusi ja need väljastab Maanteeameti liiklusregister (ARK). Tunnistuse väljastamise aluseks on koolitaja eksamiprotokoll ja eksamist kutsutakse osa võtma mitme ametkonna (sealhulgas Maanteeameti liiklusregistri) esindajad. Kui koolitaja poolt on väljastatud ainult tunnistus, ei ole see praegu kehtivate määruste järgi aluseks ametikoolituse seaduslikuks vormistamiseks.