Liikluskoolitus


Küsimus: Kas pean läbima pimedakoolituse uuesti oma autokoolis, kui läbisin selle juba mujal?25.04.2013

Tere!
Kui läbisin pimedakoolituse teises autokoolis, kas minu autokooli õpetajal on õigus eirata seda ja nõuda, et läbiksin pimedakoolituse oma autokoolis?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Üldreeglina läbitakse kogu koolitusprotsess ühes autokoolis. Autokoolidevahelisel kokkuleppel või koolitaja nõusolekul võib teatud koolituse osasid läbida ka teises autokoolis. Kui õpilane läbib osa koolitust teises autokoolis enda initsiatiivil ehk oma autokooliga kooskõlastamata, siis võib koolitaja sellise koolituse läbimist mitte arvestada.