Liikluskoolitus


Küsimus: Kas rollerijuhil peab olema arstitõend?20.04.2011

Tere,
Kas rollerijuhil peab olema arstitõend?
Kui on kohustuslik, siis mis ajast ja kas on ka erandeid puuetega inimeste osas?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Käesoleval ajal ei ole roller (tõenäoliselt peetakse silmas mopeedi) mootorsõiduk. Alates 1. juulist 2011 on tegemist AM kategooria mootorsõidukiga. Liiklusseadusest lähtudes puudub mopeedijuhil kohustus tervisekontrolli läbimiseks.