Liikluskoolitus


Küsimus: Ökosõit23.04.2011

Tere,
Kas ökosõitu tehakse linnas sees või maanteel? Mida see sisaldab?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Küsija peab silmas tõenäoliselt B-kategooria mootorsõidukijuhi lõppastme koolituse käigus ühe teemana läbitavat, säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine, õppesõidu teemat 34 (prim). Seda, kas nimetatud õppesõit viia läbi linnas või maanteel, õppekava ei sätesta.

Õppesõit antud teemal on mõistlik läbi viia oludes, kus koolitatav põhiliselt liikluses osaleb. Meie liikluses osaleb palju juhte, kes linnades sõidavad väga harva ning neile, kes sõidavad põhiliselt maanteel, on ka vastava õppesõidu teema läbimine maanteel otstarbekam. Samas on ka "metsakülast" pärit juhile antud õppesõidu teema läbimine näiteks Tallinna liikluses huvitav kogemus, mis tulevikus võib aidata vähendada hirmu suurlinna liikluse ees.

Ökonoomse sõidu põhitõdedest lähtuvalt juhitakse lõppastme koolitusel osaleja tähelepanu vajadusele hoida õiget pikivahet, sobitada sõidukiirust, näha ette ning ennustada kaasliiklejate käitumist ja liiklussituatsioone, arvestada kaasliiklejatega, anda oma kavatsustest varakult märku, et kaasliiklejad saaksid sellega arvestada, mis omakorda aitab kaasa sõidu sujuvusele, säästlikkusele ja sõiduohutusele.