Liikluskoolitus


Küsimus: Kas täiskasvanul on vaja juhiluba rolleriga sõitmiseks?28.04.2011

Kas vanemal kui 18-aastasel on vajalik rolleri juhtimisel AM-kategooria juhiluba või mistahes mootorsõiduki juhiluba?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Alates 1. juulist 2011 on AM-kategooria mootorsõiduki (mopeedi) juhtimiseks vajalik juhiluba isikutel, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 1993. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid uue liiklusseaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Vanematelt juhtidelt uus liiklusseadus AM-kategooria juhiloa olemasolu ei nõua, kuid pean seda ise väga oluliseks. Kui mopeedijuhil on olemas ükskõik millise kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, siis on tal ka tõenäoliselt olemas elementaarsed teadmised liiklusreeglitest ning see aitab juhil ja tema sõitjal liikluses ellu jääda.