Liikluskoolitus


Küsimus: Milline märge tunnistusel tõendab, et olen pimedasõidu läbinud?10.10.2013

Olen lõpetanud autokooli 26.09.2011 ning Liiklusregistris load kätte saanud 07.11.2011. Hetkel on segaduses, kas pimedasõit läbitud või ei, milline märge peaks olema tunnistusel tõendamaks, et olen pimedasõidu läbinud?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui Te lõpetasite autokooli küsimuses märgitud kuupäeval, siis ei ole Teil enne lõppastme koolitust kohustust läbida algastme pimeda aja koolitust. Koolituse peavad läbima need, kes lõpetasid autokooli 01.10.2011 või hiljem. Pimeda aja koolituse läbimist tõendab vastav märge mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusel.