Liikluskoolitus


Küsimus: Kas maanteel tohib kasutada kiirendusrada autode kolonni mööda laskmiseks?16.12.2013

Situatsioon järgmine: liigun maanteel peateed mööda 60 km/h, näen, et minu taha on tekkinud autode kolonn. Lähenen ristmikule, enne mida on ca 200 meetrit aeglustusrada mahapöördeks paremale ja siis 3-4 meetrit lai ohutusaar, siis algab paremalt poolt kõrvalt teelt liiklejale kiirendusrada. Kas mul on LS järgi õigus kasutada (suunduda) seda kiirendusrada ümberpõikeks paremale hoidudes, et lasta mööduda kolonnil enda taga, täites Ls§53(4) nõudeid?

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Liiklusseadus ei näe ette aeglustus ja kiirendusraja kasutamist sõiduki taha kogunenud kiiremate sõidukite kolonni möödalaskmiseks. Teie poolt mainitud liiklusseaduse lõikes §53(4) on selgesõnaline viide: Kui sõidutee laius, kulg või seisund koos tiheda vastassuunaliiklusega ei võimalda ohutult mööda sõita aeglasest, suurest või piiratud sõidukiirusega sõidukist, peab sellise sõiduki juht vähendama kiirust ning vajaduse korral hoidma esimesel võimalusel võimalikult tee äärde, et tema taha kogunenud sõidukid pääseksid ohutult mööda.