Liikluskoolitus


Küsimus: Mis aja jooksul pärast autokooli pean ARK-i eksamid tegema?06.05.2011

Autokool on lõpetatud, eksamid sooritatud. Kas on määratud ka tähtaeg, mis aja jooksul pean ARK-i teooriaeksami sooritama?
Aitäh!

Vastus: Henn Rebane, autoinsener, teooria- ja sõiduõpetaja, OÜ Autosõit Tallinna autokooli direktor, Autosõit OÜ, www.autosoit.ee

Kui mootorsõiduki juht on lõpetanud koolituse (saanud kätte mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse), omistatakse talle sellega vastava kategooria mootorsõiduki juhi kvalifikatsioon. Tunnistus kehtib tähtajatult ja koolitatav võib otsustada ise, millal ta hakkab taotlema juhtimisõigust.

Kindlasti peab arvestama aga asjaoluga, et omandatud oskused ununevad päris kiiresti ja 1-2 kuu möödudes on üldreeglina vaja võtta sõidueksami edukaks sooritamiseks mõned täiendavad sõidutunnid. Kui viimasest sõidutunnist on möödunud aastaid, siis on võimalik, et sõidukursus tuleb eksami edukaks sooritamiseks läbida uuesti.