Lepinguõigus


Küsimus: Eelmise omaniku suulise lepingu lõpetamine üürnikega19.07.2011

Sain kinkelepinguga elamu, kus elavad üürilised, kellel oli eelmise omankuga suusõnaline leping üüri jms. osas. Kui ma ei soovi antud üürilistaga enam lepingut jätkata, kuidas see leping lõpetada ja mis aja jooksul peaksid nad elamu vabastama?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Vastavalt VÕS § 291 lg-s 1 sätestatule lähevad üüritud kinnisasja omaniku vahetumisel üürilepingust tulenevad õigused ja kohustused üle uuele omanikule st Teile. Tulenevalt VÕS § 312 ja § 323 koosmõjust on Teil õigus tähtajatu eluruumi üürileping üles öelda 3-kuulise etteteatamisega, kuid seda üksnes juhul, kui teil on üüritud ruumi tungivalt ise vaja. Tungiv omavajadus välistab seadusandja tahte kohaselt üürilepingu ülesütlemise põhjusel, et uuele üürileandjale st Teile ei sobi vana üürilepingu tingimused või üürnik. Tungiva omavajaduse tõendamisel on tõendamiskoormis Teil, st peate suutma vaidluse korral adekvaatselt tõendada, et teil puudub muu elamiskoht või elate täna väiksemal pinnal ja vajate suuremat. Vaidluse korral hindab tungiva omavajaduse põhjendatust ja olemasolu kohus.

Tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja saabumisel või seaduses sätestatud alustel, mistõttu on tähtajalise üürilepingu ülesütlemine oluliselt keerulisem.