Lepinguõigus


Küsimus: Inkassosse antud arved, mille maksetähtaeg alles saabub21.07.2011

Inkassofirma teatas mulle, et nemad on X firmaga sõlminud "nõudeõiguse loovutamise lepingu." Ja saadeti mulle maksmata arvete nimekiri. Arvete hulgas, mis sinna anti, olid ka arved, mille maksetähtaeg pole veel saabunud. Kas on võimalik anda inkassosse arved, mille maksetähtaeg on tulevikus või maksetähtaeg on möödunud 2 päeva? Antud olid ka arved, mis on juba makstud enne kui nõue üle anti. X firma pole mind teavitanud, et ta annab nõuded inkassosse. Kas ta peaks mind informeerima ka, et tema sõlmis vastava lepingu? Inkassofirma nõuab ka tehtud kulutuste hüvitamist. Esitasin neid samu küsimusi ka inkassofirmale aga vastuseid pole veel saanud. Mida pean tegema?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kolleeg Alo Pormeister on antud küsimusele vastanud varasemalt järgnevalt: http://www.vastused.ee/loe/oigus/lepinguoigus/222/vola-edasimuumine-volgniku-oigused.html

Lisaks eelnimetatud viites käsitletule märgin, et võlausaldaja võib loovutada ka tulevikus tekkivaid nõudeid (ehk arveid mille maksmise tähtaeg ei ole saabunud) (VÕS § 165). Loovutamine ei vaja teie kui võlgniku eraldi nõusolekut ja piisab teie teavitamisest, millise tingimuse saabumisel tuleb võlgnevus tasuda juba inkassole.

Võlausaldaja võib nõuda kulutuste hüvitamist, mis ta on sunnitud tegema võlgnevuse sissenõudmiseks.