Lepinguõigus


Küsimus: Mis aja jooksul peab üürileandja tagastama tagatisdeposiidi?23.11.2011

Äripinna üürileping lõppes üle kahe kuu tagasi. Kui kaua võib üürileandja deposiiti makstud raha kinni hoida, ehk millal ta on hiljemalt kohustatud selle üürnikule tagastama?
Samas on üürnik üürileandja kohtusse kaevanud. Nõue on rahaline, kas see muudab deposiidis oleva raha kasutamise osas midagi?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Antud juhul tuleb lähtuda lepingus sätestatust. Praktikas on kokkulepped erinevad, kuid reeglina on tagatisraha tagastamise tähtajaks 2-3 kuud üürilepingu lõppemisest, kui üürileandjal ei ole nõudeid üürniku vastu. Üürniku nõue üürileandja vastu ei muuda tagastamise kohustust.