Lepinguõigus


Küsimus: Korteri üürilepingus ei ole võimalik kõike sätestada ega täpsustada, kas siis võib lähtuda heast tavast ja mõistlikkuse printsiibist?13.02.2012

Tere,
Küsimus seoses vastusega: http://www.vastused.ee/loe/oigus/lepinguoigus/2835/kas-uurinik-voib-uurileandjalt.html

Oma vastuses selgitate: "Küsimus on selles, et milles pooled üürilepingu sõlmimisel kokku leppisid ning millistele tingimustele üüripind peab üürilepingust tulenevalt vastama."

Antud üürilepingu puhul müratasemes eraldi kokku lepitud ei ole.

Minu senise arusaama kohaselt saab eraõigusliku lepinguga määratleda pooltevahelisi õigussuhteid ainult seadusega ettenähtud ulatuses ja kui lepingu eseme mõnda omadust ei täpsustata, siis vaikimisi loetakse lepingu osaks vastavas seaduses määratletu või kui ka see puudub, siis rakenduvad head tavad, kõlblus või mõistlikkuse printsiip.

Mis justkui tähendaks, et kui erandites kokku lepitud pole ja korteri müratase seadusega ettenähtud eluruumide piirnorme tõepoolest ületab, siis ei vasta eseme tegelik seisukord lepingu vaikimisi osale, mis tuleneb otseselt seadusandlusest. Kas niisugune arutluskäik on juriidiliselt korrektne?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Teie arutluskäik on loogiline ja korrektne.