Lepinguõigus


Küsimus: Üürnik ei korva tekitatud kahju10.03.2011

Tere,
Korter on antud üürile. Üürnik on põrandale tõsiselt viga teinud, kriibitud kolme erineva koha pealt, ca 3*0.5 m2. Korteri andsin üürnikule oktoobris 2010 täiesti uuena. Põranda taastamiseks on see tõenäoliselt vaja uuesti lihvida ja lakkida. Kulu ca 700 €, kuid üürnik ei ole nõus seda maksma.
Kui ma üürnikule korteri üle andsin, siis kirjutasin lepingusse põranda m2 hinnaks 40 € ning lisasin, et korter on üürile antud täiesti uuena. Kui üürnik kahju ei korva, kas siis ainuke võimalus on minna kohtusse?
Kui palju kohtu kaudu lahendamine ajas ja rahas maksma läheb?

Kõike paremat!

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Riigilõivu määrad sätestab Riigilõivuseadus ja sealt saab täpse ülevaate palju on riigilõiv rahalise nõude esitamise puhul (tabel). Kui teil on üüripinna üleandmisel fikseeritud, et üüripind oli uus ja ilma vigastusteta, siis saate tekitatud vigastuste hüvitamisega seotud kulud üürnikult sisse nõuda kindlasti kohtu kaudu (vaja fikseerida kahjude ulatus ja kahju määr). Kaaluda soovitan ka üürileandja pandiõiguse kasutamise võimalust (nn käsipant). Ehk sisuliselt seate käsipandi üürnikule kuuluval üüripinnal asuvale varale (pesumasin, televiisor vms) ning peate seda vara kinni kuni hüvitis on teile välja makstud. Pandiõiguse teostamiseks esitage üürnikule täpne ja selge kahjunõue ning andke tähtaeg hüvitamiseks. Kui tähtaegselt kahju hüvitatud ei ole, teostage koos manukatega pandi seadmine, st pandiõiguse kirjalik fikseerimine (panditava vara üleskirjutamine üürniku juuresolekul ja akti üleandmine üürnikule). Pandiga koormatud vara eemaldamisel üüripinnalt on õigus teil vara eemaldamist takistada. Pant ei laiene varale, mis kuulub kolmandatele isikutele (liisingud jms).