Lepinguõigus


Küsimus: Kas on alust üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks, kui üürileandja ei asenda rikki läinud köögitehnikat?02.05.2012

Tere!

Üürisin korteri, kus tähtajatu lepingu järgi olid minu kasutada ka kodumasinad, seadmed, mööbel. Kui töötamast lakkab näiteks pliit, siis mul ei ole võimalik sööki valmistada ning korteri omanik keeldub uut pliiti hankimast. Samas üürisin ma ju korteri koos selle juurde kuuluva tehnikaga. Kui mul ei ole võimalus kasutada seadmeid, mis mulle võimaldati üürile võtmise hetkel, kas sel juhul on võimalik leping erakorraliselt ennetähtaegselt üles öelda? Ikkagi maksan ma eluaseme üüri ju ka nende seadmete eest, mis mulle kasutada anti.
Teine nüanss on see, et omanik keeldub telefoni teel suhtlemast ning kokku ka saada ei taha. Samas peaks olema see mõjuv põhjus erakorraliseks lepingu ülesütlemiseks.
Lepingus ei ole eraldi sätet selle kohta, et omanik peaks tagama seadmete toimimise, kuid kui üürile võtmise hetkel on üürnik arvestanud kodumasinate olemasoluga üüritaval eluruumil, siis peaks see ju tähendama seda, et ise oma asju rendipinnale ostma ei hakata? Kuna sai üüritud täismöbleeritud korter, siis pliidi puudumisel ja selle mitteasendamisel pean mina seda korterit endale vastuvõetamatuks. Samas ei ole üürilevõtmise hetkel tehtud ühtegi pilti korteri inventarist ega ka loendit korteri juurde kuuluvast.
Küsimus: kas minul, kui üürnikul, on õigus üürileping erakorraliselt üles öelda?

Ette tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Üürileandja on kohustatud asja üürnikule üle andma kokkulepitud ajaks koos päraldistega lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis ja tagama asja hoidmise selles seisundis lepingu kehtivuse ajal. Juhul, kui üürilepingu oluliseks osaks on ka üüripinna sisustus, sh. tehnika, siis on üürileandja kohustatud kõrvaldama esinevad rikked. Enne üürilepingu erakorralist ülesütlemist tuleb anda üürileandjale mõistlik tähtaeg oma kohustuse täitmiseks ning juhul kui ta kohustust ei täida ning üüripinna kasutamine kohustuse rikkumise tõttu on võimatu või oluliselt piiratud, siis saaks lepingu erakorraliselt üles öelda vastava ülesütlemisavalduse tegemisega üürileandjale.