Lepinguõigus


Küsimus: Kui liisinglepingu sõlmimisel ei olnud vaja teise abikaasa nõusolekut, kas siis pärast lahutust võib jääda see ühe abikaasa kasutusse ja teisele ei kaasne kohustusi?26.09.2012

Tere! Lahutusel võttis üks abikaasa (vastutav kasutaja) pere ühiskasutuses olnud auto enda isiklikku kasutusse. Liisinglepingu sõlmimisel ei olnud vaja teise abikaasa nõusolekut. Kas lahutuse päevast on teisel abikaasal selle lepingu suhtes mingeid kohustusi? Õiguseid?
Aitäh!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimusest ei selgu, kas tegemist on kasutus- või kapitali liisinguga. Sellest sõltub, kas lepingu alusel tasutud maksed on tehtud vara omandamiseks või kasutamiseks. Esimesel juhu võiks lahutamisel tulla kõne alla lepingu objektiks oleva vara jagamine, teisel juhul mitte. Samuti on edasiste kohustustega, kuna kasutusliisingu korral ei ole tegemist vara omandamisele suunatud tehinguga.