Lepinguõigus


Küsimus: Kes peab maksma maamaksu, kas üürnik või omanik?12.02.2013

Tere
Selgituseks:
Ligi 3 aastat tagasi kolisin üürikorterisse. Tol hetkel ei osanud ma lepingut allkirjastades tähelepanu pöörata maamaksu reale. Summat lepingus kirjas pole, aga omanik ütles, et aastas 300 krooni. Olin nõus. Aasta hiljem aga maamaks tõusis, nüüd juba 48 eurole aastas (ehk siis 750 kroonile). Leian, et see on liiga suur hinnatõus. Korteri omanik aga kogeleb selle teema peale ja toetub faktile, et ma allkirjastasin lepingu ning olin maamaksu tasumisega nõus.

Küsin siis nii, et kas mina kui üürnik pean ikka kogu maamaksu üksi tasuma? Või oleks mul õigus leping ümber teha ning maamaks omanikuga kasvõi pooleks jagada?
Seda enam, et alles peale sissekolimist ilmnesid korteril suured vead - soojamüür ei lähe kuumaks, seinad-aknad on soojustamata, elektrihind tõusis jne.

Lugupidamisega,

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Maamaksu jm sarnaste üldiste hüvede (näiteks maja kindlustus) eest tasumist võib üürileandja nõuda üksnes juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud. Kuna te ise olete selles kokku leppinud, siis ei ole praegu midagi teha. See, et korteril on suured vead ilmnenud, teie maamamksu tasumise kohustust ei muuda. Saaksite esitada omaniku vastu nõude soojamüüri parandamiseks, seinte soojustamiseks jms. Selleks, et leping ümber teha ja maamaks jagada, peaks teine pool lepingu muutmisega nõus olema.