Liiklusõigus


Küsimus: Kas autokaamera videosalvestist saab kasutada liiklusõnnetuse tõendusmaterjalina?19.12.2011

Tere,

Lubage palun paar küsimust seoses nn autokaamerate poolt salvestiste aktsepteerimisest, eeldades, et on toimunud liiklusõnnetus.

Kas Eesti Vabariigis saab neid salvestisi kasutada tõendusmaterjali ühe osana – politseis, kindlustuses, kohtus, jne?
Kui esimesele küsimusele saan positiivse vastuse, siis küsiks järgmist - kas on tähtis, et salvestatud materjalid oleks salvestatud GPS funktsiooniga või võib ka esitada ilma selle funktsioonita?

Lugupidamisega ja ette tänades
TK

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Autokaamera salvestis võib liiklusõnnetuse asjas olla tõendiks, kui see sisaldab liiklusõnnetuse lahendamise seisukohast vajalikku infot. Sõltuvalt liiklusõnnetuse suhtes läbi viidavast menetlusest, tuleb järgida tõendi vormistamise ja esitamise korda. Mingit keeldu salvestise esitamiseks tõendina põhimõtteliselt ei ole.

GPS funktsiooni kasutamine võib suurendada salvestise usaldusväärsust, kuid funktsiooni puudumine ei tähenda automaatselt seda, et tõend ei ole lubatav või on asjakohatu. Tõendi asjakohasus sõltub ikkagi infost, mida salvestis endas kannab.