Liiklusõigus


Küsimus: Kas seaduste vastuolu osas on midagi muutunud - rolleriga sõitmine, kui juhtimisõigus on peatatud?07.06.2012

Kunagi oli teema: http://www.vastused.ee/loe/oigus/liiklusoigus/1224/aravoetud-c-b-juhtimisoigus.html
Vastasite, et seadus on vastuoluline ja praktika puudub seaduse tõlgendamisel, kuna ühelt poolt võib enne 1993. a sündinud inimene juhtida rollerit juhiloata, teiselt poolt on juhtimisõiguse äravõtmine täielik.
Kas on seaduste kohaldamisel selles osas midagi selgemaks saanud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minule teadaolevalt ei ole selles küsimuses veel kohtulahendeid tehtud. Minu isiklik arvamus on, et kui enne 1993.a sündinud isikud, kellel üldse juhtimisõigus puudub, võivad mopeedi juhtida, siis puudub põhjus erinevalt kohelda neid enne 1993.a sündinud isikuid, kellel on juhtimisõigus ära võetud. Lõppkokkuvõttes on mõlemasse gruppi kuuluvad isikud sarnases olukorras - juhtimise õiguseta isikud - ning puudub mõistlik põhjus nende erinevaks kohtlemiseks ja põhiseaduse §s 12 sätestatud võrdsusprintsiibi eiramiseks.