Liiklusõigus


Küsimus: Millise aja möödudes tuleb väärteoasjas võtta vastu otsus?07.11.2012

Tere!
Augusti lõpus koostas patrullpolitsei minule väärteoprotokolli turvavööta sõitmise eest ja öeldi, et otsuse saan kätte liikluspolitseist kuu aja pärast. Kuna politseinikud ei tahtnud minu seletusi kuulata, otsustain teha antud asjas vastulause liikluspolitseis. Liikluspolitseis öeldi mulle, et antud protokoll on saadetud tagasi patrullpolitseile, sest on koostatud nende poolt vigadega. Käesoleva ajani ei ole antud protokoll liikluspolitseisse laekunud s.o. üle kahe kuu.
Millise aja möödudes tuleb väärteoasjas võtta vastu otsus, millal ja kuidas ma saan esitada omapoolse vastulause, kes peab teatama minule vastuvõetud otsusest, millisest ajast hakkab kehtima edasikabamise tähtaeg, millal oleks pidanud protokoll laekuma otsuse tegijale?
Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteoasjas otsuse vastuvõtmise aeg on seotud eelkõige väärteo aegumise ajaga. Väärtegu aegub 2 aasta möödumisel selle toimepanemisest. Seega ei saa peale kahe aasta möödumist enam karistust määrata e. otsust teha. Sinnamaani on otsuse tegemine võimalik ja seaduslik.

Vastulause võib kohtuvälisele menetlejale esitada 15 päeva jooksul arvates väärteoprotokolli koopia kättesaamisest. Otsuse valmimise aeg märgitakse väärteoprptokolli. Edasikaebamise tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus on Teile kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadavaks tehtud (see on sama kuupäevm, mis on märgitud Teile koostatud väärteoprotokollis lahendi kättesaadavaks olemise kuupäevana).

Kui Teile ei ole antud muid dokumente, millelt nähtuks teised tähtajad või kuupäevad, saate ja peategi lähtuma väärteoprotokollis märgitud kuupäevadest. Kui VTP-s märgitud kuupäeval ei olnud Teie asjas tehtud lahend valmis ja seda Teile ei antud, tuleb kohtuväliselt menetlejalt nõuda määrust väärteomenetluse jätkamise või lahendi tegemise tähtaja pikendamise kohta.