Liiklusõigus


Küsimus: Kas aegunud juhilubadega trahvi saades on takistatud ka lubade vahetus?04.12.2012

Viide http://www.vastused.ee/loe/oigus/liiklusoigus/3561/kas-lubadeta-soidu-eest.html

Just avastasin, et juhiload aegusid kuu aega tagasi ja lähen koheselt ARK-i. Siiski, kui nüüd peaksin saama trahvi juhiloata sõidu eest, kas sellel juhul on juhilubade uuendamine takistatud nagu seda on esmaste lubade puhul?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Viidatud vastus puudutas olukorda, kus isikule ei olnud veel esmast juhiluba väljastatud. Kui Teil aegus esmane juhiluba ja Teid karistatakse LS § 201 alusel, väljastatakse Teile juhiluba peale liiklusteooria- ja sõidueksami sooritamist. Kui Teil aegus juhiluba, siis karistatus LS § 201 alusel uue loa väljastamisele piiranguid kaasa ei too.