Perekonnaõigus


Küsimus: Ülalpidamine isa poolt lapse sünni korral07.09.2011

Tere,
Uus perekonnaseadus kohustab lapse isa lapse ema ülal pidama 8 nädalat enne ja 12 nädalat pärast lapse sündi. Millistel juhtudel selline nõue reaalselt kehtib? Lapse isa lahkus meie juurest paar kuud enne lapse sündi (laps ei ole veel sündinud), mina ise olen dekreedis ja hakkan saama ka vanemahüvitist. Kas ka sellisel juhul kehtib see nõue või on see kohustus vaid siis, kui lapse emal puudub sissetulek?
Tänades!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Perekonnaseadus § 111 erisäte ülalpidamise kohta lapse sünni puhul puudutab ainult lapse vanemate omavahelisi suhteid. Kusjuures ülalpidamiskohustuse puhul ei ole oluline, kas lapse vanemad on omavahel abielus või mitte. Ka omavahel mitte abielus olevate vanemate puhul on lapse isal ülalpidamiskohustus lapse ema suhtes teatud aja vältel enne ja pärast sünnitust.

PKS § 111 lg 1 ja 2 tulenevalt on lapse isa kohustatud lapse ema ülal pidama, kui emal ei ole lapse eest hoolitsemise tõttu võimalik sissetulekut saada. Ülalpidamiskohustus lõpeb lapse sünnist alates kolme aasta möödudes.