Perekonnaõigus


Küsimus: Kui kaua on täisealisel lapsel võimalik esitada uut elatisraha maksmise hagi minu vastu?17.02.2017

Maksin elatisraha kohtuotsuse alusel oktoobrini 2016.a. kiirmenetluse alusel. Edasi olen teinud seda ilma kohtu otsuseta ja lapse nõudmiseta. Kui kaua on täisealisel lapsel võimalik esitada uut hagi minu vastu? Kas seadusemuudatus oktoobrist 2015.a. laieneb automaatselt edasi kuigi resolutsioonis on öeldud, et elatise maksmine peab toimuma oktoobrini 2016.a?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui täisealine laps omandab põhi- või kesk(eri)haridust või õpib kõrgkoolis, on tal õigus saada oma vanematelt ülalpidamist kuni 21-aastaseks saamiseni. Seda ei mõjuta asjaolu, et kohtuotsusega oli elatis välja mõistetud kuni täisealiseks saamiseni.

Tagasiulatuvalt on lapsel õigus nõuda ülalpidamist kuni 1 aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand