Perekonnaõigus


Küsimus: Kelle juurde jääb laps?06.04.2011

Meil on ees lahkuminek. Lapse isa tahab, et laps jääks talle, aga mina ei taha kuidagi sellega nõustuda.
Me ei ole abielus, vaid laps on tema nimel. Kui suured õigused tal selleks on?
Nimelt, ma ei käi veel tööl ja see aasta on ka kooli lõpetamine. Elan hetkel ema juures üürikorteris. Lapse isa väidab, et nende põhjuste pärast on temal suurem õigus laps endale saada.
Mul ei ole seda raha võtta, et ka endale hea jurist palgata, kui asi kohtusse jõuab.
Kas siis ongi nii, et kellel raha ja võimu, see võidab?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Esitatud informatsiooni põhjal ei saa Teile kindlasti lõplikku ja ühest vastust anda. Kas lapse "endale saamise" all peate silmas ainuhooldusõiguse andmist isale?

Lapsega seotud vaidlustes lähtutakse ennekõike lapse huvidest, arvestatakse mõlema vanema vaimset ja majanduslikku valmisolekut last kasvatada, hingelist seotust lapsega ja senist pühendumist lapse eest hoolitsemisele ning lapse tulevasi elamistingimusi (PKS § 137 lg 3).

Iseenesest asjaolu, et te ei käi hetkel tööl ja elate oma emaga koos üürikorteris, ei tähenda koheselt seda, et teilt võiks lapse hooldusõiguse ära võtta. Kooli lõpetamine tähistab ka ühe etapi lõppemist ja teise algust.

Miks lapse isa nõuab ainuhooldusõiguse üleandmist, jääb selgusetuks, kuid hooldusõiguslike küsimuste lahendamine kuulub ainult kohtu pädevusse. Selleks, et teie õigused ei jääks majanduslike piirangute tõttu kohtuvaidluses kaitseta, on seadusega kehtestatud võimalus saada õigusabi riigi kulul. Riigi õigusabi on isikule õigusteenuse osutamine riigi kulul (täpsema informatsiooni Riigi õigusabi kohta leiate aadressilt www.advokatuur.ee).