Täitemenetlus


Küsimus: Täitemenetlus juhul, kui sissetulek ei võimalda võlgnevuse tasumist16.03.2011

Tere,
Seoses auto kasutusrendi lepingu lõpetamisega tekkis mul suure summa ulatuses võlgnevus liisingfirmale (auto müügikahjum, kohtukulud, tasumata arved). Invaliidistusin ning saan invaliidsuspensioni alla riigi poolt kehtestatud palga alammäära. Olen abielus teist aastat ja elan abikaasa korteris. Ühiselt soetanud midagi pole. Endal ei ole mul mingit vara, mille müügist saaks võlgnevuse tasuda.
Kuidas kohtutäitur, lähtudes seadustest, täitemenetlust läbi viib?
Kas on võimalus, et võlgnevus kustutatakse?
Mis oleks lahendus?
Ette tänades

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Täitemenetlus tuleb täituril siiski läbi viia ja selle käigus välja selgitada võlgniku vara ning sellele võimaluse korral sissenõue pöörata. Kui täitemenetluse käigus siiski selgub, et võlgnikul puudub vara, sh sissetulek, millele oleks võimalik sissenõuet pöörata, siis täitemenetlus veel lõpetamisele ei kuulu, vaid täitur edastab saadud info sissenõudjale (võlausaldajale) ning märgib, et nõude rahuldamise perspektiiv täitemenetluse teel on ebatõenäoline.

Kui võlgniku suhtes toimuvas täitemenetluses ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu saadud nõuet rahuldada või kui täitemenetluses ilmneb, et võlgnikul ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks, siis pankrotiseaduse kohaselt oleks see üks alustest, mille korral võlausaldaja saaks esitada võlgniku suhtes pankrotiavalduse.

Ilmselt oleks küsimuse esitajal endal mõistlik esitada pankrotiavaldus kohtule, kuna maksejõuetus on ilmne ning see on püsiv. Pankrotimenetluse raames on võimalik kohtult taotleda võlgadest vabastamise menetlust ning seeläbi 5 aasta möödumisel vabaneda pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest.