Täitemenetlus


Küsimus: Kinnipidamine töövõimetuspensionist05.04.2011

Tere,
Saan töövõimetuspensioni, kuid võlgnevuste tõttu on kohtutäitur arved arestinud. Eelmisel kuul ma pensioni ei saanud, kuna jäin omapoolse asjaajamisega hiljaks. Nüüd on töövõimetuspension uuesti määratud ning peaksin saama kahe kuu raha. Kas kohtutäitur võib ühe pensioni ära võtta, mis oli eelmise kuu eest ette nähtud?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Kahjuks ei tulene Teie küsimusest, kas pension on Teie ainuke sissetulek. Vastan Teile Riigikohtu 2.06.2007 lahendi 3-2-1-68-07 kokkuvõttega.
Vastavalt TMS § 131 lg 1 punktile 10 ei saa pöörata sissenõuet riiklikule pensionile seaduses sätestatud ulatuses. Lisaks RPKS §-le 47 tuleb riiklikust pensionist kinnipidamise korral arvestada TMS § 132 lõikega 1, mille kohaselt ei arestita sissetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Seega tuleb alati võlgniku sissetulekutele sissenõude pööramiseks kindlaks teha võlgniku kõik sissetulekud ning nende suurus kokku. Riiklikule pensionile võib sissenõude pöörata RPKS § 47 lõikes 3 toodud ulatuses üksnes juhul, kui pensionäri ülejäänud sissetulekud vastavad TMS § 132 lõikes 1 toodud alammäärale.