Täitemenetlus


Küsimus: Kas kohtutäitur võib auto sundmüüki panna?05.04.2011

Minu pension on 242.49 eurot ja keskmise puudeastme toetus 12.79 eurot. Kokku on summa 255.28 eurot, mis jääb alla alampalga määra. Kuna mul on ortopeediline puue, siis oman vana sõiduautot, mis on liiklemiseks hädavajalik.
Kas kohtutäituril on õigus auto sundmüüki panna?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Vastavalt täitmenetluse seadustiku § 66 lg (1) p 8 ei või täitemenetluses müüa ega arestida järgmisi asju:
8) kunstjäsemed, prillid ja muud kehapuude tõttu vajalikud abivahendid, mida võlgnik või tema perekonnaliige kasutab.
Samas on sellised olukorrad alati kohtutäituri otsuse ja Teie tõendamise küsimus.