Täitemenetlus


Küsimus: Olen järginud maksegraafikut, kuid nõue edastati siiski kohtutäiturile05.04.2011

Tere,
Kas firmal, kellele ma igakuiselt kokkulepitud summa maksan, on õigus edastata võlanõue kohtutäiturile?
Olen maksegraafikust korralikult kinni pidanud ning maksedokumentide koopiad firmale edastanud, kuid siiski anti nõue edasi kohtutäiturile. Maksedokumentide koopiad olen saatnud ka kohtutäiturile. Kohtutäitur hakkas ikkagi pensionist kinnipidamisi tegema (kohtutäituri tasu ja igakuine võlasumma), olenemata sellest, et ma ise maksegraafiku alusel edasi maksan.
Kuidas edasi toimida?

Vastus: Elin Vilippus, Tallinna kohtutäitur

Tere,
Minule teadaolevalt ei piira seadus sissenõudja õigust kohtutäituri poole pöörduda juhul, kui Teil on võlg sissenõudja ees olemas.
Kas maksekokkuleppe ja selle korrektse täitmise korral on see õigustatud ja eetiline, on juba sissenõudja otsustada.
Kohtutäituri tegevusega mittenõustumisel on Teil õigus esitada kaebus kohtutäiturile. Tema vaatab selle 15 päeva jooksul läbi ning teeb selle kohta otsuse. Otsusega mittenõustumise korral on Teil õigus, 10 päeva jooksul selle kättetoimetamisest, esitada kaebus kohtutäituri asukohajärgsele maakohtule.