Tööõigus


Küsimus: Töötutoetus08.02.2011

Tere,
Öelge palun, kas töötutoetus on ühekordne?
Kui ei ole, siis mitu kuud seda saab ja mis summas?

Ette tänades vastuse eest.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Teil on õigus töötutoetusele, kui olete Eesti Töötukassas töötuna arvele võetud ning töötanud või olnud hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega (loetletud TTTS § 26 lg-s 4) töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva ning Teil puudub sissetulek töötutoetuse 31-kordse päevamäära ulatuses (2011 aastal 65,41 eurot kuus).
Töötutoetust makstakse kuni 270 päeva.
Kui Teie viimane töösuhe on lõpetatud tööandja algatusel töökohustuste rikkumise, usalduse kaotamise või vääritu teo tõttu, siis makstakse töötutoetust kuni 210 päeva.
Kui Teile on määratud töötuskindlustushüvitis nt (koondamise, asutuse likvideerimise, katseaja ebarahuldavate tulemuste, töösuhte tähtaja möödumise või pikaajaline töövõimetuse tõttu), siis samaaegselt ei saa Teile maksta töötutoetust.
Töötutoetust ja töötuskindlustushüvitist makstakse töötule kokku kuni 270 päeva täitumiseni.
Töötutoetuse päevamäär on kehtestatud riigieelarve seadusega (2011. aastal 2,11 eurot). Töötutoetust arvutatakse ja makstakse tagasiulatuvalt vastuvõtul käimiste vaheliste päevade eest Eesti Töötukassas. Töötutoetust makstakse vähemalt kord 30 päeva jooksul töötu isiklikule pangakontole.

TTTS - Tööturuteenuste ja –toetuste seadus

Lugupidamisega,
Merike
www.metiabi.eu