Tööõigus


Küsimus: Sünnituspuhkusele mineja asendamine26.08.2011

Millal saab ametlikult vormistada tööle asendaja lapseootel töötaja kohale? Kas rasedus- ja sünnituspuhkusest alates? Tööandja väidab, et alles lapsehoolduspuhkuse alates, mil lapse saanud töötaja kirjutab avalduse, et jääb lapsehoolduspuhkusele.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,

Kirjeldatud juhtumi puhul on ilmselt tegemist tähtajalise töölepinguga puuduva töötaja asendamiseks TLS § 9 lg 2 põhjusel (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks).

See tähendab, et vormistada võib kasvõi esimesest päevast, kui asendatav jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele. Oluline on sõnastus Teie tähtajalises töölepingus - seal peab hilisemate vaidluste vältimiseks olema selgelt kirjas, mis ajaks Teid on tööle võetud ja millise sündmuse saabumine (või kuupäev) Teie lepingu lõpetab. Äärmusliku näitena võib tuua teoreetilise olukorra, kus töötaja vormistati sõnastusele tähelepanu pööramata tööle asendatava LHP ajaks, kuid tegelikult asus ta tööle juba asendatava rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal. Juhtus aga nii, et töötaja rasedus katkes ja ta naases tööle. Tekkis vaidlus: tööandja soovis asendajast vabaneda, viidates tähtajalisele töölepingule, sest asendatav naases tööle. Asendatav väitis aga vastu, et kuna ta faktiliselt lubati tööle juba ennem kirjalikus lepingus toodud põhjuse saabumist (LHP), siis enam ei ole tegemist tähtajalise lepinguga ja ta tuleks koondada...

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu