Tööõigus


Küsimus: Mida teha, kui tööandja viivitab palga maksmisega ja ravikindlustus puudub?08.11.2011

Tere
Olen tähtajatu töölepinguga tööl alates 1.10.2011a., aga mul puudub veel ravikindlustus ja tööandja ei pea oma lubadusest kinni maksta palka kokkulepitud ajal (töölepingus 7.11 palgapäev).
Mida teha, kui tööandja viivitab palga maksmisega ja ravikindlustus puudub.
Tänud vastuse eest

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Ravikindlustuse alustamiseks on kohustatud tööandja esitama vajalikud dokumendid haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul, alates isiku tööle asumisest, kellele tekib kindlustuskaitse tööle või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel (RaKS §6 lg1).

Andmete esitamata jätmine Tööandja poolt viitab Ravikindlustuse seaduse (RaKS) § 6 lg1, samuti Töölepinguseaduse (TLS) §117 rikkumisele.

Andmete esitamata jätmise eest tööandja poolt vastavalt käesoleva seaduse § 5 lõikele 1 – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (TLS § 117 lg 1).

Töötajal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu (viivitanud töötasu maksmisega TLS §91 lg2 p2).

Soovitan antud teemale lisaks lugeda alljärgnevalt lingilt:
http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/1643/tootasu-maksta-oigeaegselt-mida.html

Edu õigluse otsinguil:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu