Tööõigus


Küsimus: Kui pikk võib olla tööaeg graafikujärgse töö korral?03.01.2012

Tere, hakkan tööle summeritud tööajaga - pikk ja lühike nädal. Mitu tundi võib olla maksimaalselt vahetuse pikkus? Olen aru saanud, et graafikuga töötades ei tohi tööaeg ületada 12 tundi vahetuses. Kas tööandja võib rakendada sellist varianti, et vahetuse pikkus on 13 tundi millest 1 tund on lõuna. Millised tööaja ja puhkeaja reeglid rakenduvad sellise graafikuga töötades?

Vastust ootama jäädes

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Summeeritud tööaeg:

Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust arvestusperioodi (TLS §46 lg1).
Töötaja peab puhkama vähemalt 11 tundi järjest 24 tunni kohta. Töövahetuse pikkus kokku koos ületunnitööga ei tohi seega ületada 13 tundi (TLS §51 lg1).
Edastatud informatsioon ei anna võimalust vastata põhjalikumalt Teie poolt esitatud küsimusele.

Pikemat lahtikirjutust summeeritud tööaja kohta leiate lingilt: http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/326/vahetustega-toograafik.html

Edukat uut aastat ning kindlat töösuhet!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu