Tööõigus


Küsimus: Kuidas peaks õppepuhkuse vormistamisel arvesse võtma eelmise aasta õppepuhkuse päevi?15.01.2012

Tere,

Töötaja on kuni detsembrini 2011 saanud kätte 20 päeva õppepuhkust (keskmise tasuga), detsembris 2011 on tal vaja lisaks 2 päeva õppepuhkust, 2012 aasta veebruaris peaks töötaja lõpetama õpingud. Kuidas on sellisel juhul mõistlik puhkust anda ja vormistada?

Seaduse järgi on õigus saada kalendriaastas 20 päeva keskmise tasuga, 10 päeva tasustamata ja ette on nähtud ka 15 päeva kooli lõpetamiseks miinimumtasuga õppepuhkuse päeva.

Kas võib eirata 10 tasustamata päeva, teades et tegemist on kooli lõpetamise toimingutega (lõputöö kirjutamine, kaitsmine jne) ja arvestada töötajale päevad, mis lähevad üle 20-ne keskmiselt tasustatud päeva miinimumtasuga (selle 15 päeva arvelt, mis on ette nähtud lõpetamiseks) või on mõistlik või õige detsembri 2 päeva arvestada tasustamata õppepuhkuseks ja jaanuaris 2012 arvestada viimased õppepuhkuse päevad jälle keskmise tasu alusel, kuna uuest kalendriaastast hakkab õppepuhkuse andmine nö otsast?

Ette tänades,

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Õppepuhkuse saamise õigus ei kandu eelmisest aastast järgmisse aastasse üle.
Järjekord, 20 päeva keskmise tasuga + 10 päeva tasuta + 15 päeva miinimumtasuga kooli lõpetamiseks, ei ole antud kontekstis kohustuslik. Oluline on õppepuhkuse eesmärk - kooli lõpetamine, mida tuleks ka vastavalt tasustada.
Soovides edukat kooli lõpetamist.

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu