Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja on kohustatud mind töölt ära lubama, kui pean minema lasteaeda arenguvestusele?28.02.2012

Kas tööandja on kohustatud mind töölt ära lubama, kui pean minema lasteaeda arenguvestlusele (või on see poolte kokkuleppel)? Kas selle aja eest peab tööandja maksma keskmist töötasu (või tuleb teha tunnid järgi)? Kas tööandjal on õigus nõuda ärakäimise kohta tõendit ja kellelt ma selle sel juhul võtma peaksin?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

1. Sellist kohustust tööandjal ei ole.
Kõik tööajast ärakäimised on ikka poolte kokkuleppel.
2. Kokkuleppeta töökohalt ärakäimine võrdub omavoliliselt töölt lahkumisega. Sellega kaasnevad pigem ebameeldivused kui keskmise töötasu säilitamine.
3. Tööandjal on õigus nõuda töökohustuste rikkumise kohta selgitust ning vajadusel ka tõestusmaterjali, kuid siinkohal arvestatavaks mõjuvaks põhjuseks päris kindlasti lasteaia tõend ei osutu.
Soovitan uus arenguvestluse aeg selliselt kokku leppida, et see ei takistaks tööülesannete täitmist.

Edukaid läbirääkimisi ning kompromisse soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu