Tööõigus


Küsimus: Kuidas osalise tööajaga töötaja töötunde arvestada, kui töötunnid ei tule täis?06.03.2012

Tere. Võtsime asutusse tööle töötaja poole kohaga. Töölepingusse märkisime, et tööaeg on 20 tundi nädalas ja kindla kuupalga. Tegemist on jõusaalitöötajaga, kes erinevatel hooaegadel vajadusele vastavalt muudab lahtiolekuaegasid, lisaks on talle mõeldud ka koristamiseks jne aeg, mil ei ole jõusaal lahti. Iga nädal ei tule tunnid täis ning seda ei nõua ka asutuse juht. Aga kuidas märkida seda õigesti tööajaarvestuse tabelisse? kas on kohustus töölepingus kuidagi täpsemalt seda sätestada? Kas nii on tegemist summeeritud tööajaga?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 35 on tööandja kohustatud töö mitteandmise korral maksma töötajale keskmist töötasu. Teie juhtumi puhul oleks korrektne märkida tööaja arvestuse tabelisse tegelikult töötatud tunnid ja kui töötunnid ei ületa 20 tundi nädalas, siis maksta selle eest ikkagi kokkulepitud töötasu.
Summeeritud tööajaga on tegemist siis, kui see saab töölepingusse sisse kirjutatud. Pikemas perspektiivis oleks mõistlik konsulteerida personalispetsialistiga ja lasta seejärel tööleping mõlema osapoole huvisid arvestades ümber vormistada, kirjutades sinna seaduse nõuetele vastavalt sisse summeeritud tööaeg. Internetis otsides peaks vastavad teenuseosutajad olema leitavad, samas võib kõige lähemat abi saada, kirjutades oma murest aadressil: info@metiabi.eu .
Korrektset ja õiguskindlat lepingut soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu