Tööõigus


Küsimus: Kas võin keelduda lisatöö tegemisest, mida ei ole minu ametijuhendis ette nähtud?03.04.2012

Tere,
tööandja lõpetab tegevuse 31.10.12, aga seoses ühe töötaja lapsehoolduspuhkusele jäämisega tahetakse tema tööülesanded üle anda teisele töötajale. Minu ametijuhendis ei ole neid ülesandeid kirjas ja puudub motivatsioon täiendõppeks. Kas mul on õigus keelduda lisatööd ilma lisatasu saamata vastu võtmast ja mida toob keeldumine kaasa?
Ette tänades!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimusest jääb mulje, et sisuliselt on tegemist töölepingu muutmisega, mida vastavalt TLS § 12 alusel saab teha üksnes poolte kokkuleppel. Kui üks pooltest sellega nõus ei ole, siis jätkub töö tegemine endistel tingimustel.
Seadus ei näe ette sanktsioone töölepingu muudatusest keeldumise eest. Tööandja käitumist Teie keeldumise korral ma prognoosida ei oska - seaduslikku võimalust midagi ette võtta ei ole, samas võib iga tööandja nö. tugevama poolena alatuid võttes kasutades töötaja elu tööalaselt ebamugavaks teha...
Soovides tööandjaga vastastikku arvestavaid ja ausaid suhteid:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu