Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda lisavahetust, kui kuu töötunde koguneb alla 176 tunni?09.04.2012

Kas tööajaarvestuses 40-tunnine töönädal on soovituslik või kohustuslik? Kui tegemist on vahetustega tööga (4 päeva tööl ja siis 4 vaba), vahetused 12 tundi pikad, neist siis 2 päevast, 2 öist ja kas tööandja võib nõuda, et kui kalendrikuu sisse jääb alla 176 töötunni, peab töötaja tegema ühe lisavahetuse tavatasuga? Töölepingu järgi kasutatakse summaarset tööaega ja viidatud siiski, et lähtutakse 40-tunnilisest töönädalast.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
40 tundi nädalas on Teie igakuise tööajanormi määramise aluseks, kuid summeeritud tööaja arvestuse korral võib arvestusperioodi jooksul ühes nädalas (kuus) rohkem, teises jällegi samavõrra vähem tunde olla. Arvestusperioodi keskmiseks peab kujunema 40 tundi nädalas.
Teie küsimuses esitatud andmete põhjal on tööandja nõue igati seaduslik ja Teil kohustus kokkulepitud töömaht ära teha.
Olen varem sarnasele küsimusele vastanud: http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/2367/summeeritud-tooaeg-kas-olen.html .
Selgeid töösuhteid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu