Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib töölepingu lõpetamisest teatada ka üksnes suuliselt?25.06.2012

Olen töötanud oma tööandja juures 8 aastat ja hetkel on nii vihjamisi kuulda olnud, et minu ametikoht läheb likvideerimisele. Tunnen huvi, kas tööandja on kohustatud mulle teatama kirjalikult 60 kalendripäeva ulatuses või võib ta seda teha ka suuliselt (vihjamisi)? Mulle on mainitud ka koondamist, kuid ei midagi konkreetset pole ette võetud.
Ette tänades.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu erakorralisel ülesütlemisel tööandja poolt majanduslikel põhjustel (koondamine), tuleb töötajate osas täita kõik koondamisega seotud ettekirjutused.
Tööandja peab töötajatele tegema kirjalikult taasesitatavas vormis töölepingu ülesütlemisavalduse (TLS § 95 lg1), seda põhjendama (TLS § 95 lg 2) ning järgima kõiki etteteatamise tähtaegu.

Etteteatamise aeg Teie staaži puhul on 60 kalendripäeva (TLS § 97 lg 2 p 3). Eelnevalt on aga tööandja kohustus pakkuda võimaluse korral teist tööd (TLS §89 lg3).

Juhul, kui töölepingu erakorralisest ülesütlemisest teatatakse Teile ette vähem kui 60 kalendripäeva, siis on Teil õigus saada tööandjalt hüvitist etteteatamistähtajast puudu jäänud päevade eest (TLS § 100 lg 5).

Lisaks lugege ka vastust allolevalt lingilt:
http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/669/ettevotte-likvideerimine-kuidas-toimitakse.html

Töösuhte selgust ja edu edaspidiseks!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu