Tööõigus


Küsimus: Millises paragrahvis on sätestatud 15-päevane etteteatamistähtaeg katseajal töölepingu lõpetamiseks?29.06.2012

Tere!

Milline paragrahv töölepinguseaduses sätestab katseajal töötaja-poolse töölepingu ülesütlemise 15-päevase etteteatamise tähtaja?
Ette tänades

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga (TLS § 96).

Infoks erinevaid täpsustavaid asjaolusid:
http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/2372/olin-haiguslehel-kas-pean.html

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu