Tööõigus


Küsimus: Kas samas lasteaias tohib töötada 0,8 koormusega ja siis lisaks veel 0,5 koormusega õpetajana?01.10.2012

Tere.
Lasteaiaõpetaja töötab 0,85 koormusega, kas ta tohib samas lasteaias lisaks töötada ka õpetaja abina 0,5 koormusega?

Tänan!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseadus sätestab täistööajaks maksimaalselt ühes ettevõttes 40 tundi seitsemepäevase ajavahemiku jooksul (TLS § 43 lg 1).
Haridustöötajate tööaja kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega (TLS § 43 lg 6).
Lugege vastust allolevalt lingilt:
http://www.vastused.ee/loe/oigus/toooigus/1073/lasteaiaopetaja-lisatoo.html
Esitatud küsimuses saaks kõne alla tulla lisaks 0,15 koormust, mis moodustaks täistööaja.

Tervist säästvat tööaega soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu