Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja peaks võimaldama töö ajast lapsega eelkoolis käia?04.10.2012

Tere!

Minu laps läheb sellel sügisel eelkooli, mis toimub kaks korda kuus neljapäeviti 3 tundi. Samal ajal on lastevanematele kooli poolt korraldatud kursus, mis käsitleb lapse ja kooliga seonduvaid probleeme. Käin ise tööl ja sellest ka küsimus, et kas tööandja peab mulle võimaldama need 3 tundi ära käia ning kas ta peaks nende eest keskmist palka maksma?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kuigi tööandjal on kohustus anda töötajale koos keskmise tasu säilitamisega mõistlikus ulatuses vaba aega (TLS § 38), tuleb sealjuures arvestada mõistlikult nii tööandja kui töötaja huve (TLS § 42).

Samas puudub tööandjal kohustus osaleda Teie lapsele hariduse andmises ja sellega seotud täiendavate kulude kandmisel, milleks oleks Teile mittetöötatud aja eest tasu maksmine ja asendajale asendustasu maksmine.

Kahe ülevalpool viidatud seaduseparagrahvi koosmõjus hindaksin olukorda selliselt, et kuna tööandjal puudub kohustus osaleda Teie lapsele hariduse andmises ja sellega seotud täiendavate kulude kandmises, siis mõlema osapoole huvides oleks mõistlik võimaldada Teil osalemine kursusel, aga selliselt, et see ei tekitaks tööandjale juurde täiendavaid kulutusi.

Lapse kooliminek ei ole etteplaneerimatu, kiirabi sekkumist nõudev olukord. Seetõttu näen võimalike lahendustena järgmisi võimalusi:
1. küsida tööandjalt tasustatud vabu päevi oma puhkuse arvelt;
2. küsida tööandjalt tasustamata vaba aega;
3. leppida tööandjaga kokku, kuidas teete järgi need puudutud tunnid;
4. juhul kui töötate graafikuga, siis vahetada kellegagi ära oma töövahetus.
Teie lapsele head koolitee algust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu