Tööõigus


Küsimus: Töölepingus kokkulepitud puhkus on pikem kui seaduses ettenähtud puhkus31.03.2011

Tere!
Töötan lasteaias. Minuga sõlmitud töölepingu järgi on puhkus 56 kalendripäeva. 2010. aastal vastuvõetud seaduse järgi on puhkuse pikkus aga 42 kalendripäeva. Millest lähtuvalt peaksin puhkust saama, kas töölepingu või seaduses sätestatu järgi. Seni minu töölepingus muudatusi ei ole tehtud. Puhkus on saamata 2010. aasta teisest poolest alates. Seega puhkuse saan 2010. aasta teise poole eest ja 2011. aasta esimese poole eest. Ette meile puhkust ei anta, 2011. aasta puhkus jääb 2012. aasta suvesse.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie juhtumi puhul kehtib Teil kokkuleppel tööandjaga seadusest soodsam tingimus ja see on lubatud. Muuta saab seda ainult poolte kokkuleppel. Tööandja esindajana olen sarnast olukorda pidanud oma praktikas lahendama ja siis oli Sotsiaalministeeriumi seisukoht selline, et töötajaga tuleb vormistada kokkulepe lühema, seadusega ettenähtud puhkuse osas. Kui töötaja seda ei soovi, pole midagi parata.
Isiklikult soovitan kokkuleppe sõlmimise kaalumisel arvestada kõiki asjaolusid, milleks on mitte ainult tööandja seaduslik soov anda 42 päeva puhkust ja Teie seaduslik soov oma praegustest privileegidest mitte loobuda, vaid ka tööjõuturu hetkeolukord, Teie suhted tööandjaga ja võimalus säilitada 56-päevane puhkus, kuid kaotada töö mingil muul ettekäändel. Õigus ja õiglus ei ole alati võrdusmärgiga ja siis tuleks teha seda, mis tundub otstarbekas.

Õigeid valikuid soovides:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu