Tööõigus


Küsimus: Kas 2013. aastal on veel õigust kasutada 2012. aasta ja varasemate aastate puhkust?18.01.2013

Tööandja ei ole koostanud puhkuste ajakava 2013. aastaks ja ei ole siiani arvestanud ka töötajate soovidega puhkuse osas. Paljudel töötajatel on veel kasutamata puhkust eelmisest aastast. Millised õigused on töötajatel saada ettenähtud puhkust 2012. aasta eest ja ka eelneval aastal kasutamata puhkuse osas?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (TLS § 69 lg 3).
Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse (TLS § 68 lg 6). Seega on 2013. aasta jooksul võimalus kasutada 2012.a kasutamata ja 2013.a ettenähtud põhipuhkust.

Õiglast väljateenitud puhkust soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu