Tööõigus


Küsimus: Millised õigused mul on, kui tööandja pole 7 kuu jooksul sõlminud töölepingut?06.02.2013

Millised õigused on mul kui töötajal, kui tööandja pole 7 kuulise töötamise jooksul endiselt sõlminud töölepingut? Palka ja makse makstakse muidugi ametlikult. Kuna töölepingut pole, siis pole ka fikseeritud tööülesandeid ning pean tegema kõiki ülesandeid, mis kästakse. Kui kasutan tööülesannete täitmiseks enda isiklikku autot, siis kas on õigus mul ka hüvitist nõuda ning kui suures osas?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu sõlmimata jätmine ei too kaasa selle tühisust, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest (TLS § 4 lg 2, lg 4).

Saadud töötasu ja maksude laekumisega on töösuhe küll tõendatud, kuid on täitmata TLS § 5-s nimetatud olulised töölepingu sõlmimise tingimused.
Tööandja poolt nimetatud andmete esitamata jätmine on karistatav 1300 eurose rahatrahviga.

Töötaja nõudmisel on tööandja kohustatud esitama andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi (TLS 28 lg 12).
Kompensatsiooni isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmisel saab võimaldada, kui on tööülesanded teada, mille täitmisel tuleb isiklikku sõiduvahendit kasutada. Teil seda hetkel ei ole.
Soovitan esitada tööandjale kirjalikus taasesitavas vormis nõue nimetatud puuduste likvideerimiseks.

Korrektset töölepingut ning avatud töösuhet!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu