Tööõigus


Küsimus: Täiskasvanute koolituse tasu maksmine21.04.2011

Tere,
Täskasvanute koolituse seaduses on öeldud et tasemekoolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest. Kas tööandja on kohustatud seda maksma omavahenditest või kompenseerib selle riik, kui see koolitus ei ole seotud praeguse tööga ja töötaja omandab endale kõrgharidust uuel erialal.
Ja kui on kompensatsiooni saamise võimalus, siis kuhu ja kelle poole peaks pöörduma. Kui ei kompenseerita, siis miks peab tööandja maksma töötaja koolituse eest. See on ebaõiglane tööandja suhtes, miks peaks tööandja maksma selle mittetöötatud aja eest ja lisaks leidma asendaja ja ka temale maksma töötasu. Kui olen ikka õigesti asjast aru saanud.

Ette tänades vastuse eest

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Õppepuhkuste osas on ainsaks kriteeriumiks koolituse vorm — tööalane koolitus, tasemekoolitus ning vabahariduslik koolitus annavad õppepuhkuseõiguse 30 kalendripäevaks aastas (TäKS § 8 lg 2). Tasemekoolituse ja tööalase koolituse puhul makstakse 20 kalendripäeva jooksul keskmist töötasu (TäKS § 8 lg 3).

Ei ole oluline, kas tasemekoolitus või tööalane koolitus on seotud konkreetse töötaja tööülesannetega või mitte (elukestva õppe) maksab tööandja seaduses sätestatud piirides igal juhul kinni. Seega peetakse silmas ükskõik millist tööalast koolitust ning tasemekoolitust.
TLS §-s 34 reguleeritav koolituskulude hüvitamise kokkuleppe hõlmab nii otseselt töötaja tööga seotud, kui ka muid koolitusi, millel osalemine ei ole kuidagi tööga seotud.
Seega soovitan tööandjal kulude leevendamiseks see kokkulepe töötajaga sõlmida. Kui koolitust ei ole osaliselt või tervikuna töötegemiseks vaja, tekib selle osas erisoodustus (erisoodustus on vastavalt kas kogukulu või osa sellest).

Erisoodustusena käsitletakse TäKS § 3 tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmist, välja arvatud julgeolekuasutuse ametniku tasemekoolituse kulude katmist.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu