Politsei


Küsimus: Kas ka praegusel ajal teatatakse kooli kui jäin alkoholi joomisega vahele?30.08.2017

Tere!
Olen 17-aastane, tarvitasin eelneval nädalal alkoholi ning sain protokolli. Kas ka praegusel ajal teatatakse kooli ning kui suur on seejärel võimalus, et koolist välja kukun? Kas kooli teavitamist on kuidagi võimalik ära hoida?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kooli ei teavitata alaealiste poolt toime pandud süütegudest. Kui alaealise süüteomaterjalid suunatakse alaealiste komisjoni, siis küsitakse koolilt õpilase iseloomustust, selleks ei pea kool aga teadma süüteo sisu. Tõenäoliselt saate Teie 17aastasena rahatrahvi ning kui selle õigeaegselt ära tasute, jääb see siiski Teie enda, politseiniku ning Teie vanemate teada (vanemaid on kohustus politseinikul teavitada).