Politsei


Küsimus: Kas kubotani ostmine ja omamine on Eestis lubatud?30.08.2017

Kas kubotani ostmine ja omamine on Eestis lubatud?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Keelatud on külmrelvad, mis on spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks valmistatud. Kubotani efektiivsus avaldub siis, kui isik oskab seda kasutada. Tavaisiku jaoks on see tavaline kõvast matejalist pulk ning ründerelvaks seda nimetada ei saa. Seega on kubotan oma olemuselt nagu pesapallikurikas: keelatud ei ole, kuid teatud juhtudel võib selle politsei ohu tõrjumise eesmärgil ajutiselt enda kätte hoiule võtta (näiteks avalikel üritustel).